Tr
arama
TANITIM

 

Adını eteklerinde kurulduğu 3090 m. yüksekliğindeki Nurhak dağından almış olan Nurhak ilçesi çok eski bir yerleşim yeridir. Tarihi İpek Yolu'nun içerisinden geçtiği İlçede eski tarihi harabeler halen görülmekte ve ayrıca bu yoldan geçmiş dönemlerde Bağdat Postası’nın işlediği yaşlılar tarafından ifade edilmektedir. Bölge 15 Nisan 1277 yılına kadar İlhanlı İmparatorluğu hakimiyeti altında kalmış, bu tarihte Elbistan Ovası'nda Memluklular ile İlhanlılar arasında yapılan savaşta İlhanlıların mağlup olmasıyla İlhanlı hakimiyeti son bulmuştur. İlhanlı İmparatorluğu bünyesindeki tüm beylikler bağımsızlıklarını ilan etmiştir. Sonuç olarak bölgeye yerleşen Moğolların Taraklı oymağından gelen Halil Beyliği 60 yıl bölgeye hakim olmuştur. 1336-1337 yıllarında Anadolu Selçuklu Devleti'nin zayıflamasından yararlanan Halil Beyliği, Elbistan'ı zaptederek kendisine bağlamıştır. Ancak bu durum uzun sürmemiş, 1338 yılında daha sonra Osmanlı egemenliği altına girecek olan Dulkadiroğlu Beyliği bölgenin hakimiyetini almıştır. Bölgede 180 yıl hüküm süren Dulkadiroğlu Beyliği 13 Haziran 1515'te Osmanlılar ile yapılan savaşta yenilerek, Osmanlıların Anadolu'da sınırlarına kattıkları son beylik olarak fiilen sona ermiş ve bölge bu tarihten itibaren Osmanlı İmparatorluğu hakimiyetine girmiştir.

          Cumhuriyet döneminde,önceleri Elbistan İlçesine bağlı bir köy olan Nurhak, 16.05.1971 tarihinde kurulan belediye teşkilatı ile belde statüsünü, 20 Mayıs 1990 tarih ve 20523 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3644 sayılı kanunla da, ilçe statüsünü kazanmıştır.